Tillsammans når vi nya forsknings-genombrott

Senast ändrad: 03 december 2021

Din gåva, oavsett storlek, gör skillnad för forskning och utbildning för framtiden!

Oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag, en stiftelse eller en organisation, finns många möjligheter att stödja SLU. 

Här följer några exempel:

  • Engångsgåva: Du kan ge en engångsgåva som antingen är ospecificerad eller som går till ett specifikt syfte, t.ex. forskningsfinansiering inom ett visst område.
  • Testamente: Din testamentsgåva kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål. Även testamentet kan riktas till ett specifikt syfte.
  • Minnesgåva: Hedra minnet av en avliden vän genom att skänka en gåva till forskning inom ett speciellt område.
  • Aktieutdelning: Du kan donera aktieutdelning direkt till SLU utan att först behöva betala skatt på utdelningen. Du kan skänka utdelningen från börsnoterade företag eller som ägare i ett fåmansbolag.
  • Etablera stiftelse eller fond: En stiftelse eller fond kan vara ett bra sätt att skapa en långsiktig finansiering av ett område som du önskar stödja.
  • Stöd från företag: Företag kan på olika sätt stödja forskning på SLU. Det kan handla om allt från gemensamma forskningsprojekt till rena donationer.

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

Gåvor i Sverige

Bankgiro: 5050-7920. Obs! Ange "Gåva SLU".
SLU:s organisationsnummer:
202100-2817.

Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond.

Gåvor utanför Sverige

IBAN: SE82 1200 0000 0128 1011 9090
Swift:
DABASESX
VAT-nummer: SE202100281701

Donationer från USA*

Genom fonden American Friends of the Swedish University of Agricultural Sciences som skapats i samarbete med King Baudouin Foundation United States kan privatpersoner och företag i USA skänka medel till SLU med skatteavdrag. Även svenska företag med dotterbolag i USA kan använda sig av denna möjlighet.

KBFUS logotype

 

* SLU är certifierat av NGOsource som en välgörenhetsorganisation i den mening som avses i avsnitt 501(c)(3) och 509(a)(1) i Internal Revenue Code i den amerikanska skattelagstiftningen, vilket innebär att givare, inklusive stiftelser och andra organisationer i USA kan kräva de högsta skatteförmåner som är tillåtna för deras bidrag.

NGOsource logotype


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33