Din gåva gör skillnad

Senast ändrad: 26 augusti 2020

Vi välkomnar ditt stöd till SLU:s utbildning och forskning. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Stöd forskning inom:

Veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Naturresurser och jordbruksvetenskap

Skogsvetenskap

Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Mottagna donationer:

 


Kontaktinformation

Anna Lehrman, Fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Åsa Formo, Fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet
Tel: 018 67 25 70, 070 689 30 33 
asa.formo@slu.se

Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se