Stöd forskning inom naturresurser och jordbruksvetenskap

Senast ändrad: 26 augusti 2020

Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap bedriver forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse.

Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Tyngdpunkten är naturvetenskaplig, men med betydande verksamheter även inom samhällsvetenskap och humaniora.

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer till exempel inom:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Besök gärna vår fakultets sidor på webben för att läsa mer om aktuell forskning.

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta Pär Aronsson för att diskutera dina önskemål!


Kontaktinformation

Anna Lehrman, Fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se