Naturresurser och jordbruksvetenskap

Senast ändrad: 27 november 2019

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse.

Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Tyngdpunkten är naturvetenskaplig, men med betydande verksamheter även inom samhällsvetenskap och humaniora.

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer till exempel inom:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Besök gärna vår fakultets sidor på webben för att läsa mer om aktuell forskning.

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta Örjan Berglund för att diskutera dina önskemål!


Kontaktinformation

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
orjan.berglund@slu.se, 018-671186, 070-7142186

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se