Stöd forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Senast ändrad: 30 maj 2018
EXT_140527_4552_mwt_415.jpg

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU arbetar med djurens liv och hälsa. Det gäller lantbrukets djur, likaväl som sport- och sällskapsdjur. Vi vill också bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, med djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i fokus.

Fakulteten är ensam i landet om utbildningar till husdjursagronom, veterinär, djursjukskötare, hippolog samt utbildningar inom husdjursvetenskap såväl som etologi och djurskydd. Läs mer i broschyren För djurens, miljöns och människans framtid.

Vi har identifierat tre angelägna områden där ett ökat externt stöd är väsentligt för att snabbare kunna göra viktiga forskningsframsteg:

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta Christine Jakobsson för att diskutera dina önskemål!


Kontaktinformation

Christine Jakobsson, projektledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se