Stöd forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Senast ändrad: 06 december 2019

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU arbetar med djurens liv och hälsa. Det gäller lantbrukets djur, likaväl som sport- och sällskapsdjur. Vi vill också bidra till en hållbar livsmedelsproduktion, med djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i fokus.

Fakulteten är ensam i landet om utbildningar till husdjursagronom, veterinär, djursjukskötare, hippolog samt utbildningar inom husdjursvetenskap såväl som etologi och djurskydd. Läs mer i broschyren För djurens, miljöns och människans framtid.

Vi har identifierat tre angelägna områden där ett ökat externt stöd är väsentligt för att snabbare kunna göra viktiga forskningsframsteg:

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta Åsa Formo för att diskutera dina önskemål!


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33