Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har tre huvuduppgifter inom djurvälfärd och djurskydd. SCAW:

  • arrangerar utbildningar,
  • främjar forskning, och
  • bidrar med expertutlåtanden.
Publicerad: 14 februari 2019 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se