Akademikonferens

Aktuella konferenser

Vi anordnar mer än hundra möten och konferenser per år. Välkommen!

AK-bid_350x350_c.jpg

2019

30/1-1/2 Nationella utbildningsdagar i neurofysiologi
Arr: Karolinska Institutet

31/1 Disease mechanisms in schizophrenia – novel discoveries and implications for clinical treatment
Arr: Karolinska Institutet

5-7/2 OIKOS
Arr: SLU

6-7/2 EAAE Seminar 168: Behavioural Perspectives in Agricultural Economics and Management
Arr: SLU

7-8/2 6:e Svenska Accessmötet
Arr: Karolinska Institutet

7-8/2 Insolvensrättsligt forum
Arr: Uppsala universitet

6-8/3 NERA 2019
Arr: Uppsala universitet

11-12/3 Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar (BNPS2019)
Arr: Karolinska Institutet

14-16/3 New Institutionalism Workshop
Arr: Uppsala universitet

19, 21, 26 resp. 29/3 KUL-dagen 2019
Arr: Karolinska Institutet

1-2/4 Djur, natur och hälsa 2019
Arr: SLU

10/4 Flora- och faunavård 2019
Arr: SLU

10-12/4 Scandinavian Society of Diabetes Studies 2019
Arr: Karolinska Institutet

10-12/4 Fokus på autism 2019
Arr: Karolinska Institutet

25-26/4 Treatment of opioid addiction nr 5
Arr: Uppsala universitet

15-16/5 Bostadsmötet 2019
Arr: Uppsala universitet

19-22/5 67th SNS Congress 2019
Arr: Karolinska Institutet

22-24/5 Wake Conference 2019
Arr: Uppsala universitet

10-12/6 NEEDS 2019 - The Fourth Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies
Arr: Uppsala universitet

10-12/6 8th EAAE PhD Workshop
Arr: SLU

1-5/7 StringMath 2019
Arr: Uppsala universitet

19-23/8 Kirurgveckan 2019
Arr: Karolinska Institutet

26-20/8 Joint European Magnetic Symposia 2019
Arr: Uppsala universitet

1-5/9 16th European Congress on Advanced Materials and Processes (Euromat 2019)
Arr: Karolinska Institutet

5-6/9 Karolinska Hematology Seminar 2019
Arr: Karolinska Institutet

19-21/9 31st EALE Conference 2019
Arr: Uppsala universitet

2-4/10 Sveriges ögonläkarförenings årsmöte
Arr: Karolinska Institutet

11/10 Precistion Medicince Breast Cancer
Arr: Karolinska Institutet

16-18/10 SFSS Årskongress (Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin)
Arr: Uppsala universitet

24-25/10 Nordic Marcé
Arr: Karolinska Institutet

 

AK-bid_350x350.jpg

2020

Publicerad: 18 april 2018 -