Akademikonferens

Aktuella konferenser

Vi anordnar fler än hundra möten och konferenser per år.

2020

På grund av Coronapandemin har flera konferenser blivit inställda. En del av dem har bestämt, eller funderar på, ett nytt datum senare 2020 eller 2021. Gå till webbsidan för varje enskild konferens för uppdaterad information.

Kommande 2020

3-4/12 Löwdin Symposium- 60th Anniversary Celebration
Arr: Uppsala universitet

 

Kommande 2021

17-18/3 Flora- och Faunavård 2021
Arr: SLU 

18-19/3 7:e Svenska Accessmötet 2021
Arr: Karolinska Institutet

15-16/4 Kolorektaldagarna 2021
Arr: Karolinska Institutet

15-17/6 Wake 2021
Arr: Uppsala universitet

20-23/6 IRNOP 2021 - Conference of the International Research Network on Organizing by Project
Arr: Uppsala universitet

20-24/6 Cerebral Vascular Biology, CVB 2021
Arr: Uppsala universitet

22-25/8 IRT3NA 2020 - International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids
Arr: Karolinska Institutet

23-27/8 Kirurgveckan 2021
Arr: Karolinska Institutet

2-5/9 Meeting of the Scandinavian Physiological Society
Arr: Karolinska Institutet

2-3/9 Karolinska hematology Seminar 2021
Arr: Karolinska Institutet

10/9 HER2 - Jubileumssymposium
Arr: Karolinska Institutet

23-24/9 9th Annual Symposium on ATP1A3 in Disease 2021
Arr: Karolinska Institutet

13/10 Hållbara dieter från hållbara produktionsystem - fokus mjölk - digital
Arr: SLU

12-14/10 Long-Read Sequencing Meeting (LRUA21)
Arr: Uppsala universitet

10-11/11 Växtskyddskonferens 2021
Arr: SLU

17-19/11 Nordisco
Arr: Uppsala universitet

24-25/11 Nordiskt nätverk för modersmålsforskning - NNMF
Arr: Uppsala universitet

 

Inställda eller flyttade 2020

INSTÄLLD 12-13/3 Rectal Cancer Forum 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 12-13/3 Nationell papperskonferens i socialt arbete
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 25-27/3 Mixed Forest (IUFRO) 2020
Arr: SLU

INSTÄLLD 25-26/3 9:e nationella hälsoekonomiska konferensen
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 23/4 ArtDatabankens workshopdag
Arr: SLU

INSTÄLLD 22-23/4 Nationellt möte för de allmänmedicinska forskargrupperna
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 22-24/4 SASP 2020 – Annual meeting of the Scandinavian Association for the Study of Pain
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 7-8/5 Toleranskonferens 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 1-2/10 9th Annual Symposium on ATP1A3 in Disease 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 11-13/5 Swedish Neutron Week 2020
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 11-13/5 Njurmedicinskt vårmöte 2020

INSTÄLLD 17-21/5 Molecular biology of mitochondrial gene maintenance and expression
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 20/5 The second pilot Forest Academy for EU Decision Makers
Arr: SLU

INSTÄLLD 27-28/5 38th Conference of the Nordic Neuropediatric Society 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 29-30/5 Research Meeting of the European Paediatric Neurology Society 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 4-5/6 NAFLD Meeting
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 8-11/6 Academic Forum 2020
Arr: SLU och Uppsala universitet

INSTÄLLD 8-12/6 IX International Symposium on Light in Horticulture
Arr: SLU

INSTÄLLD 10-14/6 MANSA Conference 2020
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 12/6 HER2 - Jubileumssymposium
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 12/6 KIND 10 år
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 14-17/6 IRNOP 2020 - Conference of the International Research Network on Organizing by Project
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 15-18/6 International Commission on Biological Effects of Noise (ICBEN)
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 16-18/6 Equine Cultures in Transition 2020
Arr: SLU

INSTÄLLD 7-8/7 European Society for Organs-on-chip – EUROoCS
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 17-20/8 The Blood-Brain Barrier:  Key to Brain Health and Disease
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 17-21/8 Kirurgveckan 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 19-20/8 Nationell bygglärarkonferens
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 19-21/8 Nordic Physics Days 2020
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 23-27/8 IRT3NA 2020 - International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 27-29/8 Congress of the European Society for Health and Medical Sociology
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 5-8/9 Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 13-16/9 Conference of the European Council of Landscape Architecture Schools
Arr: SLU

INSTÄLLD 12-14/10 Long-Read Sequencing Meeting (LRUA20)
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 14-15/10 Bostadsmötet 2020
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 5-6/11 NPF Skoldagar 2020
Arr: Karolinska Institutet

INSTÄLLD 6/11 Nationell konferens för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 16-18/11 Swedish Neutron Week 2020
Arr: Uppsala universitet

INSTÄLLD 18-20/11 Nordisco
Arr: Uppsala universitet

 

 

Tidigare genomförda konferenser

Kalendarium för KI, SLU och UU

Här hittar du samtliga aktiviteter för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet.

Publicerad: 06 maj 2020 - Sidansvarig: lasse.blom@slu.se
Loading…