Ekonomiservice

Senast ändrad: 29 april 2020

I vår projektledartjänst ingår stöd i finansieringsplanering, budgetering och sponsorbearbetning. Vår ekonomiavdelning tar hand om alla transaktioner och redovisningar.

  • Ett eget projektkonto för konferensen/evenemanget
  • Startfinansiering av projektet, vilket betyder att vi står för alla utlägg fram till slutredovisningen
  • Kontroll och kontering av deltagar- och andra intäkter
  • Fakturering av utställar- och andra avgifter
  • Rekvisition av sponsorstöd
  • Granskning och betalning av leverantörsfakturor
  • Uppföljning av det ekonomiska läget
  • Redovisning av intäkter och kostnader
  • Eventuella särredovisningar till bidragsgivare och medarrangörer
  • Slutrapport