Projektledning

Senast ändrad: 29 april 2020

En framgångsrik konferens eller evenemang som deltagarna kommer ihåg och som leder till de mål som du satt börjar med noggrann planering.

Vi vet vad som ska göras och i vilken ordning. Varje konferens får en egen projektledare och projektgrupp. Projektledaren blir din personliga kontakt hos oss.

Några uppgifter för en projektledare:

  • Behovsanalys
  • Projektplan
  • Marknadsföringsplan
  • Finansieringsplan och budget
  • Sponsorkontakter
  • Utställningsplan
  • Upphandling och leverantörsavtal
  • Logistik och genomförande
  • Uppföljning och utvärdering