Akademikonferens

Vi som jobbar på Akademikonferens

Personligt engagemang, lyhördhet, service och kvalitet är våra kärnvärden.

Sara Andersson
Projektkoordinator

sara.andersson@slu.se
018-67 15 22

Lasse Blom
Projektledare

lasse.blom@slu.se
018-67 22 06

Maria Carlson
Projektkoordinator

maria.carlson@slu.se
018-67 15 33

Mia Dunder
Ekonom

mia.dunder@slu.se
018-67 15 30

Tia Eriksson
Enhetschef

tia.eriksson@slu.se
018-67 10 66

Maria Glanborg
Ekonomiassistent

maria.glanborg@slu.se
018-67 15 66

Monica Gunnarson
Projektledare

monica.gunnarson@slu.se
018-67 15 76

Karin Hornay
Projektledare

karin.hornay@slu.se  
018-67 15 34

Therese Huldtgren
Projektledare

therese.huldtgren@slu.se
018-67 15 74

Annica Hultfeldt
Projektledare

annica.hultfeldt@slu.se
018-67 20 18

 

Alla bilder,
fotograf: Sara Thorén

 

Merja Immonen
Projektledare

merja.immonen@slu.se  
018-67 20 02

Matilda Jansson
Projektkoordinator

matilda.jansson@slu.se
018-67 20 59

Pernilla Lindgren
Projektkoordinator

pernilla.lindgren@slu.se 
018-67 14 62

Marina Ledoux
Projektledare

marina.ledoux@slu.se  
018-67 15 31

Saori Mori-Lundin
Projektkoordinator, tjänstledig


Tarja Onegård
Projektledare

tarja.onegard@slu.se  
018-67 15 27

Lina Sarenius
Projektkoordinator

lina.sarenius@slu.se  
018-67 10 34

Yenny Venegas
Verksamhetscontroller

yenny.venegas@slu.se
018-67 22 90

Lena Vernersson
Projektledare

lena.vernersson@slu.se 
018-67 15 39

 Gabriella Widenfalk

Projektkoordinator

gabriella.widenfalk@slu.se 
018-67 15 10

Publicerad: 09 maj 2017 -
Loading…