SLU-bibliotekets prislista

Senast ändrad: 25 februari 2021

Artikelkopior

 

Från SLU-bibliotekets samlingar

 
Offentligt finansierade bibliotek: 100 kr
Övriga: 250 kr
   

Fjärrlån utanför Norden

 
Studenter och anställda vid SLU: 250 kr
   

Skadat eller förlorat material

 
Om du skadat, förlorat eller inte
återlämnat boken efter tre krav:
Bokens värde, dock
minst 300 kr
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se