SLU-bibliotekets prislista

Senast ändrad: 04 januari 2022

Artikelkopior

Från SLU-bibliotekets samlingar

Offentligt finansierade bibliotek: 100 kr
Övriga: 250 kr

Fjärrlån utanför Norden

Studenter och anställda vid SLU: 250 kr

Skadat eller förlorat material

Om du skadat, förlorat eller inte
återlämnat boken efter tre krav:
Bokens värde, dock minst 300 kr