Support och användarvillkor för digitala kartor och geodata

Senast ändrad: 13 april 2022

Support 

Om du har frågor kring digitala kartor och geodata eller webbtjänsten GET, kontakta SLU:s GIS-stöd.

Behörighet och inloggning

För att få behörighet att använda GET måste du gå till IT-avdelningen på din ort och uppvisa legitimation. Sedan loggar du in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Om du inte befinner dig på någon av SLU:s huvudorter, kontakta IT-stöd för hjälp.

Användarvillkor

Studenter och anställda har rätt att publicera geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB och Sjöfartsverket tillsammans med egen information i självständigt arbeten och i vetenskapliga publikationer.

När du laddar ner geodata från tjänsten GET och använder dem som bakgrundsbilder eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som publiceras i uppsatser, rapporter eller artiklar ska du alltid ange vem geodata kommer ifrån (källhänvisning).

Läs mer

Fakta:

Följande text ska anges i arbetet:

   Datakälla/kartprodukt © Myndigheten

Exempel:

   GSD-Fastighetskartan, raster © Lantmäteriet

Detta ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.