Sök publikationer från SLU

Senast ändrad: 11 november 2021

Du hittar publikationer från SLU i flera olika söktjänster.

SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Publikationsdatabasen innehåller SLU-forskares publicering. Här kan du söka på allt som registrerats.

Öppet tillgängliga publikationer i SLU:s publikationsdatabas

Här kan du söka på öppet tillgängligt material i publikationsdatabasen t.ex. avhandlingar, rapporter, faktablad och parallellpublicerade artiklar.

 

Observera att publikationer utgivna av SLU också är sökbara i bibliotekets söktjänst Primo, men mer information, statistik och filtreringsmöjlighet finns i söktjänsterna ovan.