Söka artiklar

Senast ändrad: 02 november 2020
Närbild på hög med tidskriftsartiklar, foto.

En artikel kan vara allt från ett reportage i lokaltidningen till en vetenskaplig referee-granskad artikel. Hur skiljer dessa sig åt? Och var hittar du dem?

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar vänder sig oftast till experter, forskare och studenter inom just det ämnesområdet. Några kriterier för att en artikel ska ses som vetenskaplig:

  • Transparens - teoretisk bakgrund, metod och resultat presenteras klart och tydligt
  • Texten följer ofta en given struktur, så kallad IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion)
  • Referenser till tidigare forskning anges noggrant
  • Materialet har granskats av experter innan publicering, s.k. "peer review"

Följande film förklarar vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel:

 

Hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar kan du hitta t.ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och genom sökningar i referensdatabaser. Du hittar mer information om de olika databaser som är tillgängliga inom SLU här.

Populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskapliga artiklar vänder sig framför allt den intresserade allmänheten. Artikeln kan bygga på en tidigare vetenskaplig studie och återge samma slutsatser som en vetenskaplig artikel, men på ett förenklat sätt som är lättare att ta till sig, även för personer utan förkunskaper i ämnet.

Artiklar från t.ex. dags- eller branschpress kan vara viktiga i ett uppsatsarbete, exempelvis om man, som bakgrund, vill skildra en debatt i medierna om ett visst ämne.

Hitta populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskapliga artiklar hittar du t.ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och i databasen Mediearkivet. 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se