Söktips i databaser

Senast ändrad: 05 oktober 2020
Närbild på tangentbord. illustration.

När du söker i databaser kan du få mer relevanta träffar om du preciserar din sökning och kombinerar sökorden rätt. Här ger vi tips på vad du bör tänka på och hur du sätter upp bevakning på din sökning.

Hitta lämpliga sökord

Olika författare kan ibland använda olika ord för i princip samma sak. För att då inte gå miste om relevanta träffar då du ska göra en sökning så kan du tänka på följande:

  • Använd synonymer och alternativa ord. Även antonymer, så kallade motsatsord kan ibland vara användbart, t ex istället för ekologi kan du söka på miljöförstöring eller nedbrytning.
  • Använd både vetenskapliga (latinska) och svenska/engelska namn för växter och djur.
  • Använd flera ord för ålder och kön för djurslag (inkl. singular- och pluralformer).
  • Observera skillnaderna i brittisk och amerikansk stavning, de flesta engelskspråkiga databaser innehåller båda varianterna (t.ex. sulphur/sulfur, colour/color).

Trunkera

Genom att trunkera (korta av) ett ord kan du söka på alla böjningsformer av ordet. Trunkeringstecknet ser olika ut i olika databaser. Det är oftast en asterisk (*) men kan i vissa databaser vara ett frågetecken(?).

Exempel:

Genmodifierad potatis - är den farlig?

Förslag på sökord:

  • genmodifier*, gentekni*, genetically modifi*, gmo
  • potatis*, potato*, solanum tuberosum
  • farlig*, nyttig*, health*, häls*, risk*

 

Följande film från Linnéuniversitetet förklarar hur trunkering fungerar:

 

Kombinera sökord

När du vill kombinera flera ord i en sökning kan du använda ord som och, eller, inte, and, or, not.

and/och

and/och kräver att båda sökorden du använder ska finnas med i resultatet.

Exempel:

potatis* and genmodifi*

Sökningen ger träffar som samtidigt innehåller båda orden.

or/eller

or/eller används mellan synonyma begrepp för att bredda sökningen.

Exempel:

genmodifi* or gentekni*

Sökningen ger träffar där det ena eller båda orden ingår.

not/inte

not/inte används för att ta bort vissa träffar, och bör användas med försiktighet. Du riskerar att missa relevanta referenser genom att utesluta sökord med not/inte.

Exempel:

jordvärme* not värmepump*

Sökningen ger träffar där det första men inte det andra ordet ingår.

Parenteser

När du använder and och or samtidigt måste du sätta parenteser runt termerna som du parar ihop med or.

Exempel:

(genmodifi* or gmo) and (potatis* or potato* or
solanum tuberosum)

Frassökning

Frassökning kan användas när du söker efter ett specifikt namn eller en fras, t.ex. namnet på en organisation, en person, en titel eller en specifik ordsammansättning. Sökorden ska då finnas i texten exakt som du skriver dem. Många söktjänster använder citattecken för att markera en fras, i andra väljer du t.ex. phrase search i en meny.

Exempel:

"solanum tuberosum"
"larvskador ökar i potatis"

Spara tid med alerts

I många söktjänster kan du sätta upp en bevakningar på de sökningar du gjort, så kallade alerts. Då behöver du inte regelbundet göra om sökningarna för att se om det kommit nya resultat utan meddelanden om uppdateringar kommer direkt till dig.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se