Systematiska översikter

Senast ändrad: 17 oktober 2017

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med litteratursökning? Vill du försäkra dig om att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde?


SLU-biblioteket hjälper till med systematiska översikter. Kontakta oss så kan vi diskutera lämpliga former.

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i den publicerade artikeln eller rapporten.

Man söker alltid i flera databaser, med sökstrategier som är inriktade på hög sensitivitet och med i förväg fastställda urvalskriterier. Det finns flera internationella standarder till exempel PRISMA och Cochrane Handbook .

Systematiska översikter är en grundläggande och väletablerad del av evidensbaserad medicin, men används mer och mer även inom andra ämnesområden, se till exempel CEE3ieMistra EviEM .

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE