SLU-nyhet

Nytt dataset publicerat via Svensk Nationell Datatjänst: Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

Publicerad: 18 december 2019

I studien undersöktes effekter av torka i vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning.

Forskare

Amélie Truchy och Brendan McKie, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för ekologi och biodiversitet

Mer information och åtkomst till data

Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se; webb: www.slu.se/dcu

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se