SLU-nyhet

Nytt dataset i SND: Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion

Publicerad: 27 oktober 2021

Datauppsättningen har samlats in för att undersöka dynamik i torvporvattens CO2 -koncentration vid Degerö Stormyr, Sverige. Data består bland annat av mätningar av CO2 –koncentration i porvatten och temperatur på olika djup längs en vertikal torvprofil, per timme.

Primärforskare

Audrey Campeau – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Mer information och åtkomst till data

https://doi.org/10.5878/ggdt-ew12