SLU-nyhet

Nytt dataset i SND: Brand- och betesdriven kontroll i ett savannlikt tempererat bete

Publicerad: 20 september 2021

Vetenskaplig studie om hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter.

Forskare

Karin Amsten – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Joris P. G. M. Cromsigt – Sveriges lantbruksuniversitet

Dries P. J. Kuijper – Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences

Jenny M. Loberg – Sveriges lantbruksuniversitet

Mats Niklasson – Sveriges lantbruksuniversitet

Mer information och åtkomst till data

https://doi.org/10.5878/wd8j-2c36