SLU-nyhet

Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige

Publicerad: 15 augusti 2022

Den 1 november 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Att identifiera och kvantifiera interaktioner mellan stressfaktorer som påverkar grödor i agroekosystem är nödvändigt för att guida hållbara grödskötselstrategier. Under de senaste 50 åren har arealen med åkerbönor minskat, delvis på grund av instabila skördar kopplade till ojämn pollinering och herbivori. Effekterna av interaktioner mellan pollinerare och en viktig skadegörare, bönsmyg Bruchus rufimanus (blom- och fröätande herbivor) på åkerbönsskörden har dock inte undersökts. Med hjälp av ett faktoriellt burförsök undersökte vi hur interaktioner mellan förmodade två stressfaktorer, avsaknad av insektspollinering och herbivori orsakad av bönsmyg, påverkar åkerbönsskörden

Skapare/primärforskare

  • Laura Riggi - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för ekologi
  • Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för ekologi
  • Chloe Raderschall - University of Würzburg

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Mer information och tillgång till data

Riggi, L., 2022. Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige. DOI: 10.5878/x99m-yh51.