SLU-nyhet

Nytt dataset publicerat via Svensk Nationell Datatjänst: Global analysis of the slope of forest land

Publicerad: 18 juni 2020

Studien bestod i att skapa ett globalt rasterdata med information om lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant.

Forskare

Mikael Lundbäck, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Mer information och åtkomst till data

Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se