SLU-nyhet

INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie

Publicerad: 15 augusti 2022

Den 14 november 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur koderna i textfilerna ska läsas ut samt kodlista för koder som använts i textfilerna. R-skript med statistisk analys finns också tillgängliga.

Skapare/primärforskare

  • Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för husdjurens utfodring och vård
  • Renée Båge - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper
  • Erling Strandberg - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för husdjursgenetik
  • Maria Åkerlind - Växa Sverige
  • Kjell Holtenius - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för husdjurens utfodring och vård
  • Cecilia Kronqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för husdjurens utfodring och vård

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Mer information och tillgång till data

Rasmussen, E. A., et al., 2022. INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie.