SLU-nyhet

Originaldata fälttester av aggreggationsferomon för långhorningsskalbaggar

Publicerad: 04 maj 2022

Den 2 maj 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Ett dataset med data från fällstudier av långhorningsskalbaggar (Aromia moschata moschata och Holopleura marginata), fångade med olika beten.

Skapare/primärforskare

  • Mattias Larsson - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för Växtskyddsbiologi
  • Jocelyn Millar - University of California, Riverside, Department of Chemistry

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog

Mer information och tillgång till data

Larsson, M. & Millar, J. (2022). Aggregation-sexferomon fällfångstdata för Aromia moschata moschata och Holopleura marginata. DOI: 10.5878/zfpv-3f84.