SLU-nyhet

Data från: Kalla vintrar driver konsekventa och rumsligt synkrona 8-åriga populationscykler hos rapsjordloppa

Publicerad: 12 december 2022

Den 8 december 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Data innehåller information om antalet rapsjordloppor i höstoljeväxter i Skåne 1969-2018 tillsammans med information om fältens skötsel, provtagningsförhållanden, väder, oljeväxtarealer med mera.

Skapare/primärforskare

  • Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för ekologi
  • Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för ekologi

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Mer information och tillgång till data

Lundin, O. 2022. Data från: Kalla vintrar driver konsekventa och rumsligt synkrona 8-åriga populationscykler hos rapsjordloppa.