SLU-nyhet

Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur

Publicerad: 15 augusti 2022

Den 23 november 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Uppgifterna samlades in för att bestämma vilken roll mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska interaktioner rovdjur sinsemellan har på dynamiken i näringsvävar. Vi utvecklade fyra dynamiska näringsvävsmodeller, med vs utan beaktande av mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska rovdjursinteraktioner, och anpassade modellerna till data. Vi utförde mesokosmosexperiment i växthus, och kombinerade alla kombinationer av 0, 1 eller 2 rovdjursarter med 1 eller 2 bytesarter (totalt 33 kombinationer, var och en med 6 replikat).

Skapare/primärforskare

  • Kate Wootton - Sveriges lantbruksuniversitet

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Mer information och tillgång till data

Wootton, K., 2022. Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur.
DOI: 10.5878/26hx-xy41.