SLU-nyhet

Strategier för att hålla mjölkkor och kalvar tillsammans – en tvärsnittsstudie

Publicerad: 15 augusti 2022

Den 8 november 2022 publicerades ett nytt SLU-dataset i Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Databeskrivning

Denna enkätstudie undersökte hur mjölkgårdar med kokalvhållning sköter sina djur under tiden som korna och kalvarna har kontakt. I tillägg utvärderades vilka delar av skötseln som upplevdes som mest utmanande, och hur bönderna hanterade dessa utmaningar. Intervjuer genomfördes på 104 mjölkgårdar från sex europeiska länder. Gårdarna höll kor och kalvar tillsammans minst 7 dagar, och levererade eller processade mjölk för livsmedelsproduktion. Personen som intervjuades kunde antigen vara ägaren eller arbetsledaren på gården. Kokalvhållning praktiserades på gårdar med vitt skilda skötselsystem, från små gårdar som höll sina djur utomhus under hela året och mjölkade korna för hand eller i mobila spannmjölkningsmaskiner till robotgårdar. Kalvarna kunde hållas antingen med moderdjuret eller fosterkor under delar eller hela mjölkperioden. Den dagliga kontakttiden varierade mellan gårdarna, från 15 min två gånger per dag vid mjölkningen till kontakt under hela dygnet.

Skapare/primärforskare

  • Karin Alvåsen - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för Kliniska vetenskaper

Datarepositorium

Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

Mer information och tillgång till data

Alvåsen, K., 2022. Strategier för att hålla mjölkkor och kalvar tillsammans – en tvärsnittsstudie.