SLU-nyhet

Nytt dataset i SND: Vägrenar fungerar som korridorer och vägar som barriärer för rörelser av blombesökande insekter

Publicerad: 26 augusti 2021

Undersökning som syftar till att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (såsom vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor.

Forskare

Juliana Dániel-Ferreira – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Åsa Berggren – Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Jörgen Wissman – Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald

Erik Öckinger – Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Mer information och åtkomst till data

https://doi.org/10.5878/h758-5n57