SLU-nyhet

Nytt dataset publicerat via Svensk Nationell Datatjänst: Fem år av vegetationssuccession efter brand i produktionsskogar av tall med olika beståndsålder

Publicerad: 25 februari 2021

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i Västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog).

Forskare

Lena Gustafsson – Sveriges Lantbruksuniversitet
Victor Johansson – Stockholms Universitet
Alexandro Leverkus – Universidad de Granada
Joachim Strengbom – Sveriges Lantbruksuniversitet
Sofie Wikberg – Wikberg Frilansekolog AB
Gustaf Granath – Uppsala universitet

Mer information och åtkomst till data

https://doi.org/10.5878/gxm0-cp19


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: dcu@slu.se