SLU-nyhet

Nytt dataset publicerat via Svensk Nationell Datatjänst: Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Publicerad: 18 juni 2020

I studien undersöktes hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019.

Forskare

Sara Lysholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Mer information och åtkomst till data

Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: karl.pettersson@slu.se