Arkivera data

Senast ändrad: 31 oktober 2018
Illustration med tecknade figurer som på olika sätt hanterar data

Arkivering och publicering av forskningsdata är två sidor av samma mynt. Båda sidorna är beroende av styrning av informationsflödet och kvalitetssäkring i början av processen. De båda delprocesserna, arkivering och publicering, har sina specifika krav. På denna sida beskrivs SLU:s arkivansvar för forskningsdata.

Arkivering innebär att handlingarna kvalitetssäkras, i enlighet med nationella och internationella standarder, och att de hanteras enligt de regler som gäller för hantering av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Hantering av forskningsdata enligt dessa normer garanterar också att de uppfyller FAIR-principerna (findable, accessible, interoperable, reusable).

Forskningsdata, eller annat forskningsmaterial, som produceras vid statliga universitet, är generellt sett allmänna handlingar. Detta innebär att de måste lämnas ut på begäran, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).


Kontaktinformation

Kontakta Data Curation Unit (DCU)

dcu@slu.se

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se