Data Curation Unit

Senast ändrad: 24 juni 2021
DCU

Data Curation Unit (DCU), stöder dig som forskare, doktorand eller verksam inom miljöanalysen i att uppnå god datahantering, från planeringen av ett projekt tills data är arkiverade och publicerade.

Fr.o.m 1 juli 2021 utgör DCU och Miljödatastöd den nya enheten "Data Management Support" (DMS). Se mer informtion i nyhetsinlägg.

Kontakta gärna DCU via funktionsadressen dcu@slu.se.

Medarbetare vid DCU

Hanna Lindroos, koordinator för DCU, SLU-biblioteket
hanna.lindroos@slu.se
018-672838

Mikaela Asplund, verksamhetsutvecklare Miljödatastöd, SLU-biblioteket
mikaela.asplund@slu.se 
090-7868321

Kerstin Belin, bibliotekarie, SLU-biblioteket
kerstin.belin@slu.se
040-415046

Jürg B. Logue, verksamhetsutvecklare DCU och Miljödatastöd, SLU-biblioteket
jurg.brendan.logue@slu.se
018-672880

Cissi Jansson, verksamhetsutvecklare Miljödatastöd, SLU-biblioteket
cissi.jansson@slu.se, 018-675 287, 073-3545 357

Karl Pettersson, arkivarie, Enheten för juridik och dokumentation
karl.pettersson@slu.se
018-671302

Ida Taberman, verksamhetsutvecklare Miljödatastöd, SLU-biblioteket (tjänstledig).
ida.taberman@slu.se
090-786 82 16, 070-587 61 65

Ylva Toljander, bibliotekarie, SLU-biblioteket
ylva.toljander@slu.se
072-227 09 48

Hanna Östholm, arkivarie, Insitutionen för Ekologi
hanna.ostholm@slu.se
018-672368


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se; webb: www.slu.se/dcu

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se