Data Management Support

Senast ändrad: 26 oktober 2021

Data Management Support (DMS) stöder dig som forskare, doktorand eller verksam inom miljöanalysen i att uppnå god datahantering, från planeringen av ett projekt tills data är arkiverade och publicerade.

DMS utanför SLU-biblioteket

Den 1 juli 2021 slogs de tidigare enheterna DCU och Miljödatastöd ihop till den nya enheten Data Management Support (DMS). Se mer information i nyhetsinlägg.

Kontakta gärna DMS via funktionsadressen dms@slu.se.

Medarbetare vid DMS

Hanna Lindroos, koordinator för DMS, SLU-biblioteket
hanna.lindroos@slu.se
018-672838

Mikaela Asplund, verksamhetsutvecklare, SLU-biblioteket
mikaela.asplund@slu.se 
090-7868321

Kerstin Belin, bibliotekarie, SLU-biblioteket
kerstin.belin@slu.se
040-415046

Jürg B. Logue, verksamhetsutvecklare DMS, SLU-biblioteket
jurg.brendan.logue@slu.se
018-672880

Cissi Jansson, verksamhetsutvecklare DMS, SLU-biblioteket
cissi.jansson@slu.se, 018-675 287, 073-3545 357

Ida Taberman, verksamhetsutvecklare DMS, SLU-biblioteket.
ida.taberman@slu.se
090-786 82 16, 070-587 61 65

Ylva Toljander, bibliotekarie, SLU-biblioteket
ylva.toljander@slu.se
072-227 09 48

Hanna Östholm, arkivarie, Insitutionen för Ekologi
hanna.ostholm@slu.se
018-672368