Om Data Management Support (DMS)

Senast ändrad: 23 mars 2022

Data Management Support (DMS) stöder dig som forskare, doktorand eller verksam inom miljöanalysen i att uppnå god datahantering, från planeringen av ett projekt tills data är arkiverade och publicerade.

Om Data Management Support

Den 1 juli 2021 slogs de tidigare enheterna DCU och Miljödatastöd ihop till den nya enheten Data Management Support (DMS). Se mer information i ett nyhetsinlägg.

Vad DMS gör

Läs mer om vad DMS gör och hur vi kan stödja SLU-anställda med datahantering på den engelska versionen av den här webbsidan.

Kontakta DMS

Kontakta gärna DMS via funktionsadressen dms@slu.se.

Medarbetare vid DMS

En grupp med människor utomhus. Foto.
DMS utanför SLU-biblioteket i Ultuna.

Hanna Lindroos
Avdelningschef
018-672838
hanna.lindroos@slu.se

Mikaela Asplund
Koordinator
090-7868321
mikaela.asplund@slu.se 

Kerstin Belin
Bibliotekarie
kerstin.belin@slu.se
040-415046

Jürg Brendan Logue
Verksamhetsutvecklare
018-672880
jurg.brendan.logue@slu.se

Simon Hallstan
Kommunikatör
018-671306, 073-5615236
simon.hallstan@slu.se

Karl Pettersson
Arkivarie

018-671302, 073-060 55 82
karl.pettersson@slu.se

Ida Taberman,
Verksamhetsutvecklare
090-786 82 16, 070-587 61 65
ida.taberman@slu.se

Ylva Toljander
Bibliotekarie
072-227 09 48
ylva.toljander@slu.se

Hanna Östholm
Verksamhetsutvecklare
018-672368
hanna.ostholm@slu.se