FAIR-data

Senast ändrad: 22 september 2022
Texten “Findability Accessibility Interoperability Reusability”. Inledande bokstav i varje ord är förstorad och bildar ordet ”FAIR”. Illustration.

FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. FAIR-principerna innebär att data ska gå att hitta, att det ska finnas information om hur man får tillgång till dem, att de ska vara kompatibla med andra data, och att datat ska vara möjligt att återanvända.

Läs mer om FAIR-principerna och SLU:s arbete med dem på den engelska versionen av den här sidan.