Introduktion till datahantering

Senast ändrad: 06 december 2021
Matematiska symboler. Illustration.

Väl fungerande datahantering kan bland annat öka effektiviteten, integriteten och synligheten för ett projekt, samt öka möjligheterna för forskningssamarbeten.

Läs mer om bakgrunden till varför datahantering är viktig på den engelska versionen av den här sidan.