Introduktion till datahantering

Senast ändrad: 22 september 2022
Matematiska symboler. Illustration.

Väl fungerande datahantering kan bland annat öka effektiviteten, integriteten och synligheten för ett projekt, samt öka möjligheterna för forskningssamarbeten.

Läs mer om bakgrunden till varför datahantering är viktig på den engelska versionen av den här sidan.