SLU-nyhet

Kurs i kvantitativa metoder

Publicerad: 24 januari 2019

Intresserad av att utvecklas inom kvantitativa metoder? Delta i ICPSR:s internationella sommarskola i Ann Arbor!

Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor. Kursplanen är bred och innehållet är utformat för att passa forskare i olika skeden av sin karriär. Varje år har också SND nöjet att dela ut fem till tio resestipendier till doktorander eller nydisputerade forskare som vill delta i ICPSR:s sommarskola. Stipendiet täcker kursavgift och kostnader för resa och boende. Ansökan om resestipendium görs hos SND senast den 15 mars 2019.

För den som vill veta mer finns information om upplägget och kurserna på ICPRS:s hemsida. Ansökan och information om resestipendium finner du istället här. Förutom denna information erbjuder ICPSR intresserade att delta i deras kommande webinarium. Webinariumet hålls den 28 januari kl. 20.00–21.00 och ger dig möjlighet att få veta mer om sommarskolan samtidigt som du kan ställa eventuella frågor.