SLU-nyhet

Ny mall för datahanteringsplan lanserad

Publicerad: 17 juni 2020

Kolla in DMS mall för datahanteringsplan som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, Formas, Naturvårdsverket och Science Europe.

Utöver kraven från finansiärer och forskningsorganisationer är en datahanteringsplan (DHP) ett verktyg som hjälper dig att hantera forskningsdata enligt god vetenskaplig praxis.

För att hjälpa både forskare och annan personal vid SLU att hantera data har enheten Data Management Support (DMS) utformat en DHP-mall som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, FORMAS och Naturvårdsverket. Mallen och mer information om datahanteringsplaner finns på DMS-webbsidor: Datahanteringsplaner.

Tveka inte att kontakta DMS på dms@slu.se om du har frågor eller behöver hjälp med DHP-mallen.

Relaterade sidor: