SLU-nyhet

Ännu finns chans att anmäla sig till doktorandkursen ”Information retrieval and methods for scientific communication”

Publicerad: 13 september 2021

Kursen berör informationssökning, referenshantering, upphovsrätt, publiceringsstrategi och open access, forskningsdatahantering med mera. Den ger värdefulla färdigheter och insikter som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare.

Delar av kursen handlar om hantering, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata enligt svensk lag och internationella riktlinjer. Ta tillfället att lära dig mer om hur du kan hantera forskningsdata på ett bra sätt under dina doktorandstudier och framöver!

Kursen (3 högskolepoäng) ges på engelska av SLU-biblioteket, inklusive enheten för Data Management Support (DMS).

Anmäl dig senast 20 september. Kursen startar 4 oktober.

Mer information, kursplan och anmälan.