SLU-nyhet

På gång: digitalt verktyg för datahanteringsplaner

Publicerad: 03 september 2020

Ett nytt verktyg för datahanteringsplaner kommer att göras tillgängligt för svenska utbildningsinstitutioner.

En datahanteringsplan underlättar hanteringen av data under hela forskningsprocessen. Det är också ett krav från flera finansiärer. Vetenskapsrådet har tillsammans med SUNET upphandlat verktyget DMP Online, ett digitalt verktyg för att underlätta framtagning av datahanteringsplaner, för bruk inom svenska universitet och högskolor. Så snart vi får tillgång till det kommer vi att anpassa verktyget så att det möter SLU:s behov och olika finansiärskrav. 

Innan detta är på plats rekommenderar vi att använda vår Word-mall som täcker VR:s och Formas frågor om datahantering, i sin tur baserade på Science Europes rekommendationer.

För H2020 projekt rekommenderar vi tills vidare programmets egen mall.

Kontakta gärna oss på DCU för mer information och hjälp med datahantering.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: karl.pettersson@slu.se