SLU-nyhet

Policy om öppna licenser från DIGG och PRV

Publicerad: 21 april 2020

För att myndigheter ska känna sig tryggare vid tillgängliggörande av data tar DIGG och PRV tillsammans fram en policy för användande av öppna licenser. Förhoppningen är att det i förlängningen ska leda till ett ökat tillgängliggörande av myndighetsdata.

Efter sommaren beräknar man att policyn ska vara klar och är då tänkt att innehålla rekommendationer för bl.a. myndigheters hantering av öppna licenser (ex. Creative Commons) samt myndigheters användning av öppna data från andra myndigheter.

https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/digg-och-prv-kraftsamlar-kring-policy-for-oppna-licenser


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se