SLU-nyhet

SND får fortsatt anslag från Vetenskapsrådet

Publicerad: 28 september 2021

Svensk Nationell Datatjänst (SND) får bidrag för ytterligare en period, år 2023–2026, från Vetenskapsrådets utlysning Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

SND är en nationell forskningsinfrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata som drivs och medfinansieras av ett konsortium av nio lärosäten. SLU deltar i konsortiet och bidrar med expertis inom klimat- och miljödata. Närmare 40 lärosäten och forskande organisationer är med i SND:s nätverk.

I SND:s forskningsdatakatalog kan du som forskare eller aktiv inom miljöanalysen vid SLU publicera data eller hitta data publicerade av andra. Med fortsatt finansiering har SND nu möjlighet att vidareutveckla sina e-tjänster och sin samverkan nationellt och internationellt.

Du som arbetar vid SLU kan vända dig till Data Management Support (DMS) för stöd i datahanteringsfrågor. Vi i DMS ser fram emot att fortsatt kunna hjälpa dig som forskare och miljöanalytiker vid SLU att publicera data genom SND:s forskningsdatakatalog.

Not:  Den 1 juli gick Data Curation Unit (DCU) och Miljödatastöd samman och bildade den nya enheten ”Data Management Support” (DMS), vilket beskrivs i detta nyhetsinlägg.