SLU-nyhet

Utredning om svensk forskningsinfrastruktur påbörjad

Publicerad: 21 april 2020

För att kunna bli en av världens främsta forsknings- och innovationsländer behöver svensk forskningsinfrastruktur hålla en hög kvalitet

Med anledning av detta har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå lämplig organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå, ett samordnat system för prioritering av infrastruktursatsningar, samt en nationell organisation av e-infrastrukturer för forskning.

Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forskningsinfrastruktur-pa-nationell-niva-ses-over/


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se www.slu.se/dcu

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se