SLU-nyhet

Vetenskapsrådet rekommenderar öppen tillgång till forskningsdata

Publicerad: 03 april 2020

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras öppet ska göras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats

Rekommendationen är ett led i VRs arbete med att främja en övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.

https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata/vetenskapsradets-rekommendation.html