Datahanteringsplaner

Senast ändrad: 27 juni 2023
Skrivplatta med checklista. Illustration.

En datahanteringplan är ett levande dokument som beskriver hur data hanteras och dokumenteras under och efter ett projekt.

Lär mer om datahanteringsplaner och de verktyg och den support som DMS tillhandahåller på den engelska versionen av den här sidan.