Webbinarium: Kom igång med din datahanteringsplan

Senast ändrad: 22 september 2022
Skärmdump av videospelare på webbsida.

I december 2021 arrangerade DMS ett webbinarium om datahanteringsplaner. Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand.

Under webbinariet gavs information om vad en datahanteringsplan är, vad den är bra för, vad den ska innehålla, vad finansiärerna efterfrågar, samt vad SLU, via avdelningen Data Management Support (DMS), kan hjälpa till med.

Inspelning och dokumentation

Webbinariet genomfördes också på engelska: Get started with your data management plan.

About Data Management Plans

Att planera datahantering inför ett forskningsprojekt är nödvändigt. Det gäller att identifiera vilka slags forskningsdata som ska genereras, hur de ska bearbetas och analyseras, hur data ska förvaras och delas under projektets gång och vad man behöver tänka på för att bevara data för framtida bruk. Finansiärer har sina specifika villkor med siktet inställt på öppen tillgång till forskningsdata, men även andra instanser, som vetenskapliga tidskrifter, SLU och regeringen, förespråkar öppen vetenskap.

Mallar och support

DMS erbjuder mallar för datahanteringsplaner i Word och genom verktyget DMPonline. I dem återfinns följande rubriker:

  • Beskrivning av data
  • Dokumentation och datakvalitet
  • Lagring och säkerhetskopiering
  • Rättsliga och etiska aspekter
  • Tillgängliggörande och långtidsbevarande
  • Ansvar och resurser

För att kunna fastställa innehållet i datahanteringsplanen måste man förstås veta vad forskningsprojektet ska göra, men även vad rubrikerna innebär, vilken hjälp man kan behöva och vem man i så fall ska fråga. Här kommer DMS in i bilden – som en lots eller guide genom planeringsarbetet.

DMS ger även stöd när det gäller själva publiceringen av data. DMS rekommenderar att forskningsdata publiceras i Svensk Nationell Datatjänsts forskningsdatakatalog – en tjänst som SLU är medlem i och driver.

På webbinariet gavs också en kort introduktion till Svensk Nationell Datatjänst och dess forskningsdatakatalog.