Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsanalys och visualisering

Genom att analysera och visualisera forskningssamhällets publicering och citeringsmönster hjälper vi dig att utforska och förstå forskningslandskapet. Vi bistår med underlag för uppföljning, utvärdering och beslutstöd.

Citeringsdatabaser

En citeringsdatabas är en bibliografisk databas som tillsammans med övrig bibliografisk information för varje ingående publikation listar alla dess referenser på ett strukturerat och sökbart sätt. 

olikfärgade etiketter med namn på är i en solfjädersform länkade till samma etikett med ett namn på

Indikatorer

Det finns många olika slags bibliometriska indikatorer som mäter utfall, produktivitet eller genomslag. Man kan ange h-index som ett enkelt mått på publiceringsaktivitet, men vad innebär det?

Olikfärgade vätskor i bägare Dejan Jovic DJ (CC BY-SA 4.0)

Bibliometriska analyser

I en analys används ofta olika bibliometriska indikatorer där grunddata för beräkning är antal publikationer och antal citeringar.

Illustration med olikfärgade punkter som respresenterar SLU:s forskningsområden sammabnundna med streck och i kluster

Altmetri

Altmetri, eller alternativa mått, sammanfattar olika sätt att följa hur ett vetenskapligt verk uppmärksammas i samhället och i media. SLU ger dig tillgång till en tjänst där du kan se altmetri för din forskning.

Olikfärgade punkter som är sammanlänkade med svarta streck, illustration.
Publicerad: 21 december 2022 - Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE
Loading…