Altmetri – forskning i nyheter och sociala medier

Senast ändrad: 02 februari 2024
Olikfärgade punkter som är sammanlänkade med svarta streck, illustration.

Altmetri, eller alternativa mått, sammanfattar olika sätt att följa hur ett vetenskapligt verk uppmärksammas i samhället och i media. SLU ger dig tillgång till en tjänst där du kan se altmetri för din forskning.

Det klassiska sättet att mäta en publicerad artikels inflytande - citeringsanalys, fokuserar på citeringar inom vetenskapssamhället. Altmetri mäter andra tecken på att verket uppmärksammats, till exempel:

  • Omnämnanden i andra medier som nyhetsartiklar, bloggposter, Facebook-kommentarer, tweets, diskussionsforum för forskare, Wikipedia, myndighetsutredningar eller -beslut.
  • Mått på användande, till exempel hur många gånger publikationen har laddats ner eller sparats till andra system. Detta är mer mekaniska mått, men det kan vara värdefullt att veta om publikationen väckte tillräckligt intresse för att många skulle spara den.

Så hittar du altmetri

De två viktigaste leverantörerna av altmetriska data just nu är Altmetric och PlumX. Se exempel på vad de levererar:

Flera förlag och utgivare har installerat metrik på artikelnivå (Article level metrics, ALMs) på sina webbsidor. I detta ingår traditionella citeringar och analyser från något av altmetriföretagen. Se exempel:

Så kan du göra din forskning synlig i altmetrimätningar

De källor som används för altmetri utgör än så länge en liten del av de möjliga källorna, och att använda altmetri för jämförelser och statistik blir därmed otillförlitligt. Många artiklar har inga omnämnanden eller sparanden registrerade pga att de diskuterats i media och sparats i system som inte levererar data till altmetri. Saker du själv kan göra för att din forskning ska fångas upp i altmetrimätningar:

  • Publicera din artikel med en beständig identiferare såsom DOI och ISBN. För att fångas upp av ett altmetriskt system är det viktigt att även den kommenterande texten har med identifieraren.
  • Tipsa Almetric om du har en kommentar som inte fångats upp. De lägger till källan när det är möjligt.
  • Publicera med open access.
  • Registrera dig för ett ORCID och håll det uppdaterat.
  • Skriv själv en populär sammanfattning, pressmeddelande eller kommentar och lägg ut i sociala media. Det är lättare för andra att kommentera vidare om diskussionen startats.

Biblioteket prenumererar på Altmetric – så får du tillgång

SLU prenumererar på data från Altmetric. Det innebär full tillgång till alla omnämnanden som Altmetric samlat in om SLU-publikationer. Dessa kan visualiseras på flera sätt. Möjlighet finns till exempel att placera Altmetric-knappar vid referenser i publikationslistor. I Altmetrics databas Explorer kan man ta fram sammanställningar av omnämnanden för publikationer från hela projekt eller avdelningar. De flesta omnämnanden, Twitter likaväl som policydokument, finns tillgängliga att läsa i fulltext.

Du kan få en egen inloggning till Altmetric Explorer genom att kontakta biblioteket, och vi kan också bistå dig om du skulle vilja ha data till någon större översikt eller annat projekt.