Guide - publicera avhandling

Senast ändrad: 04 december 2018

Här finns information för hur du utformar, trycker och publicerar din avhandling i SLU:s öppna arkiv Epsilon.

1. Utforma din avhandling

Utformning av doktorsavhandling

Doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae och utformningen av din doktorsavhandling ska följa SLU:s dokumentmallar

Omslag till avhandlingar produceras av SLU:s reproavdelningar/tryckeri. Din uppgift, när det gäller omslaget, är att förse tryckeriet med material till baksidestexten samt i förekommande fall en illustration till framsidan.

Baksidestexten

På omslagets baksida ska det finnas ett kort abstract och en kort beskrivning av författaren. Använd dokumentmallen SLU_Acta_Backcover_vX för att skriva din text, i den finns information om hur det ska vara. Spara filen i Word-format och sänd den till tryckeriet.

Illustration på framsidan

Omslagets framsida kan utformas antingen så att det saknar illustration eller så att det förses med en liten illustration. Rådgör med tryckeriet om hur stor illustrationen ska vara.

Om du väljer en bild, som det finns upphovsrättsliga restriktioner för, måste du ha skaffat tillstånd att använda bilden innan avhandlingen kan tryckas. Vi rekommenderar ett skriftligt tillstånd. Tänk på att det kan ta tid att få ett sådant.

Om du väljer att ha en illustration, måste du skicka en fil med bilden till tryckeriet. Det finns några saker att tänka på beträffande bildens kvalitet.

 • Om illustrationen är en färg- eller gråskalebild, skicka originalbilden om den inte behöver justeras.
 • Om du behöver bearbeta bilden, börja med att spara den i tiff-format (.tif) och skicka den som tiff efter bearbetningen.
 • Om du använder svartvit digital grafik eller skannad text, väj upplösningen 600 dpi. Se till att illustrationen sparas i bitmapläge, inte i gråskaleläge. T.ex. i Adobe Photoshop hittar du alternativen för färgläge i menyn Bild > Läge (Image > Mode).
 • Om illustrationen skapades som eps-fil, leverera den som en sådan.

Artiklar i sammanläggningsavhandling

 • De publicerade artiklarna skickas som förlagens pdf-filer.
 • Läs i förlagens kontrakt om du har tillstånd att trycka publicerade artiklar i din avhandling. Kontakta biblioteket om du är osäker.
 • Manus kan "snyggas till" med hjälp av mallen SLU_Article, som finns i paketet med dokumentmallar.

Utformning av gemensam avhandling

 • Gemensamma och dubbla avhandlingar ska publiceras i SLU:s avhandlingsserie Acta Universitatis Agriculturae Sueciae och publiceras elektroniskt i Epsilon.
 • Omslaget kan vid behov anpassas till partneruniversitetets mall men följande uppgifter måste finnas:
  1. SLU:s logga och Acta-seriens namn på omslaget.
  2. Löpnumret och Acta-seriens ISSN på omslaget.
  3. Det ska tydligt anges på omslaget eller på någon av inledningssidorna att avhandlingen är ett resultat av en gemensam examen, samt vilka universitet som är involverade. Om avhandlingen publiceras utanför SLU ska publiceringsort tydligt anges.

Utformning av licentiatavhandling

Du kan använda SLU:s dokumentmallar för licentiatavhandlingar för utformning men det är inte obligatoriskt eftersom din institution eller fakultet kan ha andra riktlinjer. För utformning av titelsida och omslag följer du de riktlinjer som gäller om din licentiatavhandling ingår i en särskild serie. I annat fall kan du använda dokumentmallens titelsida som grundmall.

2. Tryck din avhandling

Din avhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen).

Kontakta tryckeriet i god tid!

Att tänka på inför kontakt med tryckeriet:

 • Du skickar in din avhandling i pdf-format, med kappan och varje artikel i en separat fil. Om avhandlingen ingår i Acta-serien ska den vara namngiven med löpnummer (t.ex. 201443).
 • När du lämnat in delarbeten, särtryck etc. sammanställer tryckeriet en komplett tryckfil. Från denna tryckfil får du sedan ett provtryck (ej korrektur) som du godkänner innan slutlig tryckning.
 • Om du får problem med infogning av t.ex. tabeller och diagram i filen, eller vid konvertering av filformat ska du kontakta institutionens IT-samordnare. För hjälp med inscanning av foton/figurer etc. kontakta reproavdelningen på respektive ort under arbetets gång och före uppladdning av pdf i Epsilon.
 • Det är mycket viktigt att tryckeriet får veta hur du kan kontaktas om eventuella problem uppstår under arbetet med tryckfilen.
 • Kom ihåg att beställa cirka 12 extra exemplar av avhandlingen för pliktleverans (7 st) och SLU-biblioteket/registrator (ca 5 st).
 • Tryckeriet ansvarar för att skicka pliktexemplaren.
 • Du som doktorand/författare ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet.

3. Registrera dig och logga in i SLU:s öppna arkiv Epsilon

Innan du kan publicera i Epsilon måste du registrera dig och logga in: 

 • Gå till Epsilon. Klicka på länken Skapa konto.
 • Fyll i namn och e-postadress (helst SLU). Välj användarnamn och lösenord. Använd inte bokstäverna å, ä, ö. Klicka på Registrera.
 • Ett automatiskt genererat mejl med en länk skickas till din e-postadress (ibland kan dessa mejl sorteras som skräppost).
 • Klicka på länken i mejlet för att aktivera ditt lösenord. Nu är ditt konto färdigt att användas.

4. Publicera din avhandling i SLU:s öppna arkiv Epsilon

 • Logga in i Epsilon med användaruppgifterna du valde vid registreringen.
 • Klicka på knappen Ny publikation.
 • Välj rätt publikationstyp och klicka på Nästa sida.
 • Ladda upp dokument. 
  • För sammanläggningsavhandlingar ska sammanfattningen (kappan) alltid publiceras, eftersom det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till denna. Artiklar som ingår i avhandlingen kan också publiceras men då måste tillstånd vanligen sökas från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats. Vid kommunikation med förlaget/tidskriften kan formuläret Request to use material användas för att söka tillstånd för att inkludera publicerade artiklar i den elektroniska versionen.
  • Artiklar med status submitted eller unpublished ska inte publiceras i Epsilonversionen av avhandlingen för att inte försvåra framtida publicering i tidskrift.
  • För monografiavhandlingar ska hela avhandlingen publiceras. Om du också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste du se till att förlaget medger publicering även i Epsilon.
 • Klicka på Bläddra för att hitta filen som du ska ladda upp. Dubbelklicka på eller öppna filen. I de flesta webbläsare laddas filen upp automatiskt. Det kan ta några sekunder beroende på filens storlek.
  • Försök alltid att komprimera filen så mycket det går, av hänsyn till de som sitter med långsamma uppkopplingar. Det är inte satt någon övre teknisk gräns för storleken på din fil men Epsilon ska främst användas för läsning online, inte för högupplösta utskrifter.
  • Filen måste vara den slutgiltiga. Filnamnet ska ha formen efternamn_förnamnsinitial_datum. Bokstäverna åäö ska inte finnas med. Exempel: hallberg_a_140114.pdf för Åsa Hällberg som deponerar sin publikation i Epsilon den 14 januari 2014.
  • Du har också möjlighet att lägga till information om filen, t.ex. eventuell embargotid eller Creative Commons-licens. Klicka i så fall på Visa val. Om flera filer laddas upp kan du också lägga till en beskrivning, t.ex. Bilaga. Klicka sedan på Nästa sida.
 • Fyll i fälten i formuläret. Obligatoriska fält är markerade med en gul stjärna. Hjälptexter för de olika fälten finns i själva formuläret. Gå vidare till Nästa sida när du är klar. Systemet varnar om du glömt fylla i något obligatoriskt fält.
 • Ämne. Välj en eller flera (max tre) ämneskategorier som beskriver dokumentets innehåll. Du hittar underkategorier genom att klicka på plustecknet till vänster om ett ämne och lägger till ämnen genom att klicka på knappen Lägg till. Klicka sedan på Nästa sida.
 • Relationer. Denna sida behöver du bara fylla i om du vill relatera din publikation till en annan, t.ex. länka ditt bokkapitel till boken det ingår i. Hoppa annars över den här sidan.
 • Research Info. Om du vill kan du fylla i ytterligare information på denna sida. Exempel är metod, verktyg eller objekt som använts i din forskning. Hoppa annars över den här sidan.
 • På sista sidan kan du skicka in din inmatning genom att klicka på Deponera publikation nu. Om du istället vill vänta och t.ex. vill kontrollera de uppgifter du angett så klickar du på Spara till senare. Vill du då ändra något så klickar du på Redigera posten, gör ändringarna och deponerar sedan dokumentet.

Efter inmatning hamnar din avhandling i SLU-bibliotekets redigeringskö och är endast åtkomlig för bibliotekets redigerare. Alla fält kontrolleras och kompletteras innan publikationen blir tillgänglig online, detta kan ta ett par arbetsdagar. Om du har frågor eller vill korrigera något efter det att du har deponerat din avhandling kan du kontakta SLU-biblioteket. Observera att uppladdade filer inte byts ut när de väl ligger online i Epsilon. Däremot kan errata etc publiceras. En mall för erratablad hittar du i mallpaketen för avhandlingar.

Din avhandling förs automatiskt över från Epsilon till SLU:s publikationsdatabas SLUpub. Du behöver alltså inte registrera den där också.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se