Beställ ISBN

Senast ändrad: 08 april 2022

Att ge publikationer ISBN-nummer är ett sätt att identifiera publikationer inom olika typer av utgivning. Numren tillämpas internationellt. Ansök här om ISBN till doktorsavhandling, licentiatavhandling, bok eller rapport.

ISBN-nummer (International Standard Booknumber) tilldelas enskilda böcker (monografier) och självständiga delar i en monografiserie med egen titel. Vid SLU behövs ISBN-nummer för doktors-, och licentiatavhandlingar, vissa enskilda rapporter och böcker samt vissa delar i rapportserier. För publikationer som ges ut i både tryckt och elektronisk form tilldelas ett ISBN till vardera versionen.

Författare

Publikation

För rapporter och licentiatavhandlingar som ingår i en serie:

OBS! För doktorsavhandlingar skickar biblioteket ditt delnummer i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae tillsammans med ditt ISBN.

Publiceras i elektronisk version: *
Publiceras i tryckt version: *
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data