Använda andra program än Microsoft Word för avhandlingen

Senast ändrad: 09 januari 2020

Dokumentmallarna för Microsoft Word har skapats av och underhålls av SLU-biblioteket och är de enda vi ger support på. Därför rekommenderar vi dem i första hand, när du ska skriva din avhandling. Det innebär dock inte att möjligheten att använda andra program är helt stängd.

LaTeX

För dig som hellre skriver i LaTeX, finns det en LaTeX-mall för SLU-avhandlingar. Mallen är skapad av Rob Hart och uppdaterades i november 2013. 

Andra program

Det är också möjigt att använda något annat ordbehandlingsprogram eller ett layout-program. Då måste du själv göra inställningar och formateringar i dokumentet.

I filen Sidlayout_och_formatmallar_i_SLU_Acta_Thesis_v5.pdf finns den information du behöver för att formatera texten rätt. Det är särskilt viktigt att inställningen för pappersstorleken blir korrekt.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se