Instruktioner till dokumentmallarna för rapporter

Senast ändrad: 21 februari 2020

Använd SLU-bibliotekets dokumentmall om du vill slippa fundera på formatering och layout när du skriver en rapport. Dokumentmallarna är skapade för Microsoft word och kan användas till såväl SLU-rapporter som studentrapporter om inte din institution har andra krav.

Vid publicering av SLU-rapporter ska institutionens riktlinjer följas.

Framsida och titelsida

Om inte din institution har en fastställd mall för framsida och titelsida, kan du använda SLU-bibliotekets dokumentmall.

  • Öppna en kopia av en av framsidesmallarna. Välj mallen på det språk som ditt arbete är skrivet på.
  • Filen innehåller makron, som måste aktiveras. Den innehåller också information, som visas då du aktiverar makron. När du har läst informationen, öppnas ett formulär, där du ska fylla i de uppgifter som gäller för ditt arbete. Uppgifterna hamnar på rätt plats då du klickar på OK i formuläret. Resultatet blir en vanlig Word-fil. Det går inte att komma tillbaka till formuläret sedan du klickat på OK. Om du inte har tillgång till alla uppgifter när du fyller i formuläret, kan du börja från början med en nyöppnad fil eller redigera inmatade uppgifter på vanligt sätt.
  • När sidorna är klara gör du en pdf-fil av dem, i Adobe Acrobat Professional (finns i datasalarna) och sammanfogar med den pdf-fil du gör av inlagan till ditt arbet

Inlagan (texten) i rapporter

SLU har ingen gemensam policy för utformning av inlagan i rapporter. Däremot kan olika institutioner ha olika riktlinjer och skrivanvisningar. Om inga specifika krav finns, kan du använda SLU-bibliotekets mall.

Vi rekommenderar att du redan från början skriver din text i dokumentmallen. Det går också att klistra in text från ett annat dokument men risk finns för att formatinformation följer med och ställer till med bekymmer.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se