Tematisk klassificering av publikationer i SLU:s publikationsdatabas

Senast ändrad: 17 september 2021

Denna sida hjälper dig att ge dina publikationer rätt tematisk klassificering i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Hör av dig till biblioteket om du vill lägga till eller ändra publikationens ämnesklassificering i en redan validerad publikation. Att lägga till ett forskningsprogram och att föreslå en koppling till de globala målen för hållbar utveckling (SDG) är möjligt i SLUpub när som helst.

Koppling till FOMA/forskningsprogram/intressent

(Associated programs and other stakeholders)

Om publikationen tillhör ett eller flera forskningsprogram inom FOMA, någon av SLU:s Future-satsningar, Viltskadecenter eller annan specifik verksamhet som finns i listan nedan ska det anges i SLUpub. Detta används för intern uppföljning av publiceringen inom de olika programmen samt för att kunna presentera olika publikationslistor utåt. 

Taggar för FOMA (EMA)/forskningsprogram/intressent

FOMA (EMA)

 • Acidification
 • Agricultural landscape
 • Alpine/Arctic landscapes
 • Animal health (t.o.m. maj 2010)
 • Biodiversity
 • Built environment
 • Climate
 • Coastal and sea areas
 • Cross-programme
 • Eutrophication
 • Forest
 • Game (t.o.m. maj 2010)
 • Lakes and watercourses
 • Non-toxic environment
 • Organic risk substances and metals (t.o.m. maj 2010)
 • Use of FOMA data
 • Wildlife

Framtidsplattformar/Future

 • SLU Future Food
 • SLU Future Forests
 • SLU Future One Health
 • SLU Urban Futures
 • Future Agriculture (t.o.m. jan 2017)
 • Future Animal health and welfare (t.o.m. jan 2017)
 • Future Forests (t.o.m. jan 2017)
 • Future Urban sustainable environment (FUSE) (t.o.m. jan 2017)

Övrigt

 • Beijer Laboratories in Uppsala
 • Centre of Excellence in Animal Welfare Science
 • Mistra Biotech
 • SLU Network Plant Protection
 • STandUP for Energy
 • Wildlife Damage Centre
 • Remningstorp

Om program/intressent i SLUpub

Möjligheten att tagga publikationer med intressent finns i SLUpub för program och forskningsområden som bedrivs över institutions- och fakultetsgränser, dvs där det inte går att samla publikationer utifrån organisatorisk struktur.

Syftet kan vara intern uppföljning av publiceringen och/eller att synliggöra publiceringen i form av publikationslistor på SLU:s externa webbplats. Övriga kriterier för en intressent i SLUpub är:

 • Långsiktighet – taggningen ska vara relevant under en längre period.
 • Ansvar – det måste finnas någon som är ansvarig för att informera berörda forskare om taggningen och dess användning.

Kontakta biblioteket om du har önskemål om tillägg av intressent.

Koppling till de globala målen för hållbar utveckling 

(Suggested Sustainable Development Goals (SDG))

När du markerar din publikation med en SDG är det ett förslag som valideras innan den publiceras, på samma sätt som all annan information i SLUpub. Skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet om förhållandet till SDG inte är uppenbart och nämns i publikationens titel eller abstrakt. Validerade SDG-taggar visas på samma sätt som de som tilldelats kopplingen genom de kontinuerliga SDG-sökningarna.

SDG-märkningen används för att visa publikationen på SLU:s agenda 2030-webb och i framtiden kommer SDG-taggarna att vara synliga i andra publikationslistor på SLU:s webbplats.

Forskningsämne

(Research topics)

Under Research topics anges vilket forskningsämne publikationen som helhet huvudsakligen handlar om. Helst ska endast ett ämne väljas men det går det att ange upp till tre ämnen om dessa anses likvärdiga. Val av ämne ska göras på nedersta nivån i hierarkin, den som inleds med fem siffror.

När du registrerar publikationer i SLUpub kan du antingen själv välja ämne eller låta biblioteket göra det i samband med granskning. Biblioteket klassificerar de publikationer vi importerar från Web of Science. Ifall du vill att vi ändrar ämnesklassificering på en redan validerad publikation, skriv både ämnets namn och dess femsiffriga kod i ditt mejl till oss.

För att ämnesklassificera publikationer i SLUpub används SSIF, Standard för svensk indelning av forskningsinformation, även benämnd SCB/UKÄ-klassificering. Det är en klassificering som används för olika typer av forskningsinformation. Ämnesklassningen av publikationer görs för att möjliggöra olika typer av ämnesvisa publikationsbaserade analyser, inom SLU men även nationellt.

Publikationsdata från SLUpub levereras till den nationella databasen SwePub för analys och bibliometri som är en källa för publikationsbaserade analyser. Intressenter av dessa data är svenska myndigheter såsom forskningsfinansiärer.

Välj rätt ämne

 1. Kontrollera först om det finns ett relevant ämne inom ämnesområdet Agricultural and veterinary sciences. Här återfinns ämnesgrupper som omfattar exempelvis:
  • Forest genetics, Fish genetics, Plant genetics, Genetics and breeding, Gene technology.
  • Agricultural ecology, Fish ecology.
  • Renewable bioenergy research, Environmental sciences related to agriculture and land-use, Research on biodiversity.
  • Soil microbiology (under Soil science), Microbiology (under Pathobiology för ett veterinärmedicinskt perspektiv på ämnet).
 2. Om du inte hittar rätt ämne där, eller om din publikation till stor del även behandlar ett mera generellt ämne: bläddra bland de andra ämnesområdena (Natural sciences, Engineering and technology, Medical and health sciences, Social sciences, Humanities and the arts). Exempel:
  • Under Natural sciences kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Bioinformatics, Climate research, Environmental sciences, Ecology.
  • Under Engineering and technology kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Environmental engineering, Environmental biotechnology.
  • Under Social Sciences kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Economics and business, Gender Studies.